Materiały na sesję


 

 • DRUK NR 1/LII - Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r.

 • DRUK NR 2/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

 • DRUK NR 3/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026

 • DRUK NR 4/LII - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022

 • DRUK NR 5/LII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno

 • DRUK NR 6/LII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino

 • DRUK NR 7/LII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino

 • DRUK NR 8/LII - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska

 • DRUK NR 9/LII - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego

 • DRUK NR 10/LII - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma

 • DRUK NR 11/LII. - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonania uchwały nr XLI/325/21 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r.