Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Lista załączników:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. [15120054 bajtów]
Sprostowania tabeli nr 26 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wykonane w 2021 roku [759161 bajtów]