Sprawozdania finansowe

Lista załączników:
Skonsolidowany bilans jst Gminy Gryfino na dzień 31.12.2021 r. [86617 bajtów]
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12. 2021 r [574829 bajtów]
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na dzień 31.12.2021 r. [947928 bajtów]
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gryfino na dzień 31.12.2021 r [81167 bajtów]