Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2023-2030

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 marca
2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

UCHWAŁA NR LXVIII/478/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

UCHWAŁA NR LXVII/471/23 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

UCHWAŁA NR LXVI/464/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023–2030

UCHWAŁA NR LXIV/456/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2023-2030 - projekt