Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023

Lista załączników:
1. Ogłoszenie konkursu [598665 bajtów]
2. Roczny program współpracy [961410 bajtów]
3. Protokół z przeprowadzenia konsultacji  [485612 bajtów]