Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK nr 1/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2023 rok.
  • DRUK nr 2/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
  • DRUK nr 3/LXIV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
  • DRUK nr 4/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2023 rok.
  • DRUK nr 5/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2023 rok.
  • DRUK nr 6/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 3/8 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
  • DRUK nr 7/LXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zasad nadawania i zmian nazw – ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz innych obiektów gminnych publicznych na terenie gminy Gryfino.
  • DRUK nr 8/LXIV - Rozpatrzenie petycji dotyczącej rezygnacji z diet radnych i przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie transportu publicznego na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK nr 9/LXIV - Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
  • DRUK nr 10/LXIV - Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.