Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 • UCHWAŁA Nr 50.43.4.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
  z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino
 • UCHWAŁA Nr 50.43.1.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
  z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfino na 2023 rok
 • UCHWAŁA Nr 50.43.7.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2023 rok
 • UCHWAŁA Nr 50.43.8.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2023 rok
 • UCHWAŁA Nr 50.43.9.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030