Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

UCHWAŁA Nr 51.43.2.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Gryfino 

UCHWAŁA Nr 50.43.6.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA Nr 50.43.4.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr 50.43.1.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfino na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 50.43.7.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 50.43.8.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 50.43.9.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030