ROK 2023

Nr interp. Imię i nazwisko radnego Data złożenia Data przekazania Przedmiot Data odpowiedzi
ROK 2023
662/23 Maciej Puzik 16.01.2023 16.01.2023 Dot. realizowanych inwestycji 07.02.2023
663/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. zmian w komunikacji autobusowej 13.02.2023
664/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. nakładów na Górkę Miłości 07.02.2023
665/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. przynależności Gminy Gryfino do organizacji, stowarzyszeń, związków gmin 20.02.2023
666/23 Magdalena Pieczyńska 26.01.2023 27.01.2023 Dot. zapadniętych grobów na nowych kwartałach cmentarza 13.02.2023
667/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. cmentarza komunalnego w Gryfinie 16.02.2023
668/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. warsztatów edukacyjno-kulturalnych w Kołobrzegu 27.02.2023
669/23 Rafał Guga 26.01.2023 27.01.2023 Dot. gazety promocyjnej 13.02.2024
670/23 Piotr Romanicz 26.01.2023 27.01.2023 Dot. ograniczenia liczby kursów autobusowych 13.02.2023
671/23 Tomasz Namieciński 01.02.2023 02.02.2023 Dot. odwodnienia drogi gminnej 09.02.2023
672/23 Rafał Guga 02.02.2023 02.02.2023 Dot. oświetlenia na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie 10.02.2023
673/23 Maciej Puzik 10.02.2023 13.02.2023 Dot. planów budowy kanalizacji 08.03.2023
674/23 Rafał Guga 09.02.2023 09.02.2023 Dot. zlikwidowanego połączenia kolejowego 28.02.2023
675/23 Jolanta Witowska 24.02.2023 02.03.2023 Dot. remontu i modernizacji "Pałacyku pod Lwami" 16.03.2023
676/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. kryzysu transportowego 12.04.2023
677/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. realizacji uchwały 30.03.2023
678/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. zapadających się grobów 29.03.2023
679/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu technicznego ulic 22.02.2024
680/23 Magdalena Pieczyńska 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni ulicy Czechosłowackiej 16.03.2023
681/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. koncepcji zagospodarowania terenu 15.03.2023
682/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. przywrócenia dostępności komunikacji 17.03.2023
683/23 Piotr Romanicz 02.03.2023 03.03.2023 Dot. zakupu biletów kolejowych 17.03.2023
684/23 Robert Jonasik 02.03.2023 03.03.2023 Dot. linii autobusowej 17.03.2023
685/23 Robert Jonasik 02.03.2023 03.03.2023 Dot. inwestycji prowadzonych przez PKP 16.03.2023
686/23 Rafał Guga 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni 16.03.2023
687/23 Rafał Guga 02.03.2023 03.03.2023 Dot. stanu nawierzchni  
688/23 Magdalena Pieczyńska 13.03.2023 15.03.2023 Dot. działań służb gminnych podczas opadów śniegu 28.03.2023
14.04.2023
689/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych 04.05.2023
690/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego 11.05.2023
691/23  Piotr Romanicz  30.03.2023  31.03.2023 Dot. gryfińskich obiektów zabytkowych 17.04.2023
692/23  Roman Polański  30.03.2023  31.03.2023 Dot. prac na cmentarzu w Chwarstnicy 14.04.2023
693/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dostępności prasy katolickiej w Bibliotece Publicznej w Gryfinie 14.04.2023
694/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. toalety publicznej w Gryfinie 18.04.2023
695/23  Wanda Hołub  30.03.2023  31.03.2023 Dot. zagospodarowania terenu w okolicy budynków przy u. Niepodległości i 1 Maja 26.04.2023
696/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. wsparcia działalności WOPR  
697/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. naprawy chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki 10.05.2023
698/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg na wschód od ul. Jana Pawła II 18.04.2023
699/23  Robert Jonasik  30.03.2023  31.03.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych 10.05.2023
700/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych 18.04.2023
701/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. gazety promocyjnej 11.04.2023
702/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. miejsc parkingowych w okolicy osiedla przy ul. Flisaczej 28.04.2023
703/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. lokali mieszkalnych gminy Gryfino 14.04.2023
704/23  Rafał Guga  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu nawierzchni drogi do Steklinka 17.04.2023
705/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. zgłoszeń mieszkańców dotyczących przestrzeni publicznej 26.04.2023
706/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. kryzysu transportowego w gminie Gryfino 12.04.2023
707/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu technicznego ul. Borówkowej i Malinowej w Żórawkach 14.04.2023
708/23  Magdalena Pieczyńska  30.03.2023  31.03.2023 Dot. stanu technicznego ul. Lema i ul. Herberta w Gryfinie 18.04.2023
709/23 Tomasz Namieciński 12.04.2023 13.04.2023 Dot. ul. Żelisławieckiej w Gardnie. 26.04.2023
710/23 Elżbieta Kasprzyk 27.04.2023 27.04.2023 Dot. stanu technicznego ul. Lipowej w Pniewie 05.05.2023
711/23 Jolanta Witowska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 18.05.2023
712/23 Tomasz Namieciński 27.04.2023 27.04.2023 Dot. korzystania z chodnika i ścieżki rowerowej w Gardnie 10.05.2023
713/23 Tomasz Namieciński 27.04.2023 27.04.2023 Dot. wykonania odpływu z drogi gminnej w Gardnie 18.05.2023
714/23 Jerzy Piasecki 27.04.2023 27.04.2023 Dot. tabliczki z nazwą ulicy w Żabnicy oraz pomocy w rozsypaniu kruszywa na drodze stare Brynki-Raczki 12.05.2023
715/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. nowej siedziby Szkoły Muzycznej w Gryfinie 09.05.2023
716/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie 05.05.2023
717/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. rewitalizacji Górki Miłości 05.05.2023
718/23 Robert Jonasik 27.04.2023 27.04.2023 Dot. oświetlenia i utwardzenia dróg na wschód od ul. Jana Pawła II w Gryfinie 09.05.2023
719/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. stanu nawierzchni drogi wewnętrznej przy GDK  
720/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. miejsc parkingowych w okolicy osiedla przy ul. Flisaczej 28.04.2023
721/23 Rafał Guga 27.04.2023 27.04.2023 Dot. oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego 05.05.2023
722/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. współpracy z miastami partnerskimi 19.05.2023
723/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. podwyżek wynagrodzeń

10.05.2023
11.05.2023
15.05.2023

724/23 Magdalena Pieczyńska 27.04.2023 27.04.2023 Dot. zespołu ds. wypracowania koncepcji plaży miejskiej nad jez. Wełtyńskim 15.02.2024
725/23 Piotr Romanicz 27.04.2023 27.04.2023 Dot. składowania gruzu w pobliżu Przedszkola nr 2 02.06.2023
726/23 Tomasz Namieciński 05.05.2023 12.05.2023 Dot. wykonania odpływu i zamontowania kratki ściekowej w studzience kanalizacji  deszczowej 26.05.2023
727/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. modernizacji przystani kajakowej 30.06.2023
728/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. skargi kasacyjnej 31.05.2023
729/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. kosztów organizacji wydarzenia pn. Dni Gryfina 2023 01.06.2023
730/23 Magdalena Pieczyńska 15.05.2023 15.05.2023 Dot. wykluczenia komunikacyjnego mieszkanek i mieszkańców Sołectwa Krzypnica 26.06.2023
731/23 Rafał Guga 17.05.2023 17.05.2023 Dot. wycieku przy oczyszczalni ścieków w Gryfinie 24.05.2023
732/23 Magdalena Pieczyńska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. wycinki drzew na terenie miasta i gminy Gryfino

07.06.2023
26.06.2023

733/23 Magdalena Pieczyńska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. odkomarzania na terenie miasta i gminy Gryfino

09.06.2023

734/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. dotacji dla klubów sportowych 23.06.2023
735/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. zagospodarowania terenu przy Pałacyku pod Lwami 06.06.2023
736/23 Piotr Romanicz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. kaplicy cmentarnej 06.06.2023
737/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. uruchomienia fontann miejskich 12.06.2023
738/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. placów zabaw 31.07.2023
739/23 Jolanta Witowska 25.05.2023 26.05.2023 Dot. aplikacji śmieciowej 22.06.2023
740/23 Robert Jonasik 25.05.2023 26.05.2023 Dot. toalety miejskiej 06.06.2023
741/23 Robert Jonasik 25.05.2023 26.05.2023 Dot. monitoringu miejskiego 23.06.2023
742/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 16.02.2024
743/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. rozkładu jazdy pociągów na 2024 rok 09.06.2023
744/23 Rafał Guga 25.05.2023 26.05.2023 Dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli 12.06.2023
745/23 Zenon Trzepacz 25.05.2023 26.05.2023 Dot. uszkodzeń dokonywanych przez bobry 23.06.2023
746/23 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
29.05.2023 30.05.2023 Dot. wycieku nieczystości z oczyszczalni 20.06.2023
747/23 Tomasz Namieciński 07.06.2023 07.06.2023 Dot. konserwacji urządzeń na placu zabaw w Gardnie 28.06.2023
748/23 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
13.06.2023 15.06.2023 Dot. wycieku nieczystości z oczyszczalni 30.06.2023
749/23 Maciej Puzik 14.06.2023 15.06.2023 Dot. koncertu Roztańczona Polska 26.06.2023
750/23 Jolanta Witowska 14.06.2023 15.06.2023 Dot. fontann miejskich 28.06.2023
751/23 Magdalena Pieczyńska 29.06.2023 03.07.2023 Dot. organizacji transportu autobusowego i kolejowego na terenie miasta i gminy Gryfino 28.07.2023
752/23 Magdalena Pieczyńska 29.06.2023 03.07.2023 Dot. modernizacji przystani kajakowej 14.07.2023
753/23 Magdalena Pieczyńska 29.06.2023 03.07.2023 Dot. współpracy i wspierania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w gminie Gryfino 14.07.2023
754/23 Rafał Guga 29.06.2023 03.07.2023 Dot. wycieku przy oczyszczalni ścieków 14.07.2023
755/23 Rafał Guga 29.06.2023 03.07.2023 Dot. przystanku PKS na Górnym Tarasie

17.07.2023

27.09.2023

756/23 Rafał Guga 29.06.2023 03.07.2023 Dot. dostosowania budynku UMiG do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 14.07.2023
757/23 Tomasz Namieciński 31.08.2023   Dot. uruchomienia połączenia autobusowego 19.09.2023
18.01.2024
758/23 Piotr Romanicz 31.08.2023   Dot. parkowania autobusów na nabrzeżu 26.09.2023
759/23 Piotr Romanicz 31.08.2023   Dot. działań gminy w związku z zakażeniami bakterią legionella pneumophila

13.02.2024

13.02.2024

760/23 Rafał Guga 31.08.2023   Dot. oświetlenia wzdłuż ul. Energetyków 13.09.2023
761/23 Rafał Guga 31.08.2023   Dot. toalety publicznej w parku

19.09.2023

762/23 Tomasz Namieciński 18.09.2023   Dot. poprawienia bezpieczeństwa korzystania z drogi gminnej w miejscowości Chlebowo (ul. Słoneczna) 26.10.2023
763/23 Jolanta Witowska 25.09.2023   Dot. parku miejskiego 26.10.2023
764/23 Jolanta Witowska 25.09.2023   Dot. działań gminy w zakresie sprzątania nieczystości przez właścicieli psów 25.10.2023
765/23 Jolanta Witowska 25.09.2023   Dot. wymiany tablic informacyjnych przy zabytkach i remontu ściany kamienicy w centrum 23.10.2023
766/23 Jolanta Witowska 25.09.2023   Dot. stanu dystrybutorów worków na psie odchody 05.10.2023
767/23 Rafał Guga 28.09.2023   Dot. imprezy integracyjnej w Kołobrzegu 26.10.2023
768/23 Rafał Guga 28.09.2023   Dot. materiałów związanych z kampanią wyborczą 09.10.2023
769/23 Wanda Hołub 28.09.2023   Dot. kosztów odbioru odpadów komunalnych z lokali usługowo-handlowych

16.10.2023
07.11.2023

770/23 Magdalena Pieczyńska 26.10.2023   Dot. zlikwidowanego placu zabaw przy ul. Konopnickiej 07.12.2023
771/23 Magdalena Pieczyńska 26.10.2023   Dot. naprawy lampy i poprawy estetyki 15.11.2023
772/23 Magdalena Pieczyńska 26.10.2023   Dot. parkometru na parkingu przy UMiG 10.11.2023
773/23 Piotr Romanicz 26.10.2023   Dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Kościuszki i Energetyków 21.11.2023
774/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. stanu bezpieczeństwa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie 15.11.2023
775/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. stanu bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 41002ZZ – ul. Przemysłowa 15.11.2023
776/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. stanu bezpieczeństwa w rejonie drogi krajowej nr 31 w Gryfinie

21.11.2023
11.12.2023

777/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. remontu ciągu pieszego ze schodami przy SP3 07.03.2024
778/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. materiałów związanych z kampanią wyborczą do parlamentu 28.11.2023
779/23 Rafał Guga 26.10.2023   Dot. nowelizacji strategii PGE S.A. 10.11.2023
780/23 Tomasz Namieciński 06.11.2023   Dot. zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Gardno 15.11.2023
781/23 Tomasz Namieciński 06.11.2023   Dot. zgłaszanych uwag mieszkańców Gardna 28.11.2023
782/23 Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej 30.11.2023   Dot. pisma Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie stawki podatku rolnego 13.12.2023
783/23 Magdalena Pieczyńska
Andrzej Urbański
Maciej Puzik
Rafał Guga
Jolanta Witowska
Marek sanecki
30.11.2023   Dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli 21.12.2023
784/23 Magdalena Pieczyńska 30.11.2023   Dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej 29.12.2023
785/23 Magdalena Pieczyńska 30.11.2023   Dot. transportu autobusowego i kolejowego na terenie gminy 14.12.2023
786/23 Magdalena Pieczyńska 30.11.2023   Dot. modernizacji przystani kajakowej w Gryfinie 15.12.2023
787/23 Magdalena Pieczyńska 30.11.2023   Dot. stanu przygotowania służb gminnych do zimy 18.12.2023
788/23 Elżbieta Kasprzyk 30.11.2023   Dot. przeglądu i niezbędnych napraw dróg gminnych w Steklnie 15.12.2023
789/23 Rafał Guga 30.11.2023   Dot. stanu nawierzchni ul. Słowiańskiej 15.12.2023
790/23 Rafał Guga 30.11.2023   Dot. stanu nawierzchni ul. Żołnierzy Wyklętych 15.12.2023
791/23 Rafał Guga     Dot. środków z UE pozyskanych przez gminę Gryfino 09.01.2024
792/23 Marek Sanecki 30.11.2023   Dot. ubezpieczenia mienia gminnego 14.12.2023
793/23 Marek Sanecki 30.11.2023   Dot. braku informacji o Biegu Niepodległości 11.12.2023
794/23 Marek Sanecki 30.11.2023   Dot. zapytań do informacji Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym 15.12.2023
795/23 Magdalena Pieczyńska
Maciej Puzik
Rafał Guga
21.12.2023 27.12.2023 Dot. podatku rolnego w latach 2018-2023 11.01.2024
796/23 Magdalena Pieczyńska 21.12.2023 27.12.2023 Dot. wiaty przystankowej na przystanku Klucz-Autostrada 23.02.2024
797/23 Magdalena Pieczyńska 21.12.2023 27.12.2023 Dot. uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 09.02.2024
798/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. chodnika przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Sienkiewicza 29.12.2023
799/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli 09.01.2024
800/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. nawierzchni chodnika w Sobiemyślu 29.12.2023
801/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. osób zatrudnionych w UMiG i jednostkach organizacyjnych 29.12.2023
802/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. wynagrodzeń w UMiG 29.12.2023
803/23 Rafał Guga 21.12.2023 27.12.2023 Dot. gazety promocyjnej 10.01.2024
804/23 Piotr Romanicz 21.12.2023 27.12.2023 Dot. kaplicy cmentarnej 29.12.2023
805/23 Magdalena Pieczyńska 28.12.2023 28.12.2023 Dot. organizacji siatki połączeń w ramach SKM 09.02.2024