Sprawozdania finansowe

Lista załączników:
Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 roku [563729 bajtów]
Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej UMiG Gryfino sporządzony na dzień 31.12.2022 roku [958541 bajtów]
Sprawozdanie finasowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gryfino sporządzony na dzień 31.12.2022 roku [80904 bajtów]