Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 6 czerwca 2023 r. godz. 1200
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Jonasik Robert obecny
2.   Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.   Piasecki Jerzy nieobecny
4.   Puzik Maciej obecny
5.   Romanicz Piotr nieobecny
6.   Sobczak Władysław obecny
7.   Witowska Jolanta nieobecna
8.   Namieciński Tomasz nieobecny
9.   Trzepacz Zenon obecny