Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LXXVII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2022/2023.
 • DRUK NR 2/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.
 • DRUK NR 3/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/448/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych realizowanych w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.
 • DRUK NR 4/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie”.
 • DRUK NR 5/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej za podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
 • DRUK NR 6/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 • DRUK NR 7/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 • DRUK NR 8/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wystawiania zawyżonych faktur za energię elektryczną oraz braku informacji w tej sprawie – DRUK NR 8/LXXVII.
 • DRUK NR 9/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym
 • DRUK NR 10/LXXVII - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku odpowiedzi na wniosek
 • DRUK NR 11/LXXVII - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/315/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica.
 • DRUK NR 12-LXXVII - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok
 • DRUK NR 13-LXXVII - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030