Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

UCHWAŁA Nr 50.43.4.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR 51.43.4.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR 51.43.2.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR 50.43.2.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR 50.43.1.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na rok 2024

UCHWAŁA Nr 50.43.13.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gryfino na lata 2024-2030.

UCHWAŁA Nr 50.43.12.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2024 rok

UCHWAŁA Nr 50.43.11.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2024 rok