Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino   2024-04-16   Nie 
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu, gmina Gryfino   2024-04-04   Nie 
Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie – dokumentacja projektowa   2024-03-01   Tak 
Modernizacja bieżni okrężnej 2-torowej o długości 333,33 m, bieżni prostej 4-torowej o długości 100 m, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie   2024-03-01   Tak 
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 13 w Gryfinie   2024-02-27   Tak 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Gryfino oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   2024-02-27   Tak