Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LXXXI - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2023 roku.
 • DRUK NR 2/LXXXI - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o gospodarowaniu odpadami komunalnymi – bilans za 2023 rok.
 • DRUK NR 3/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2024-2029.
 • DRUK NR 4/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gryfino 3.
 • DRUK NR 5/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 2.
 • DRUK NR 6/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica.
 • DRUK NR 7/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie nadania imienia „Rondo imienia Stanisława Rzeszowskiego” rondu położonemu w Gryfinie u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Flisaczej i Grunwaldzkiej.
 • DRUK NR 8/LXXXI - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 9/LXXXI - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok
 • DRUK NR 10/LXXXI - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024–2030
 • DRUK NR 11/LXXXI - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej