Cesja umowy dzierżawy gruntu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/5F

07.03.2024 r.

CESJA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1610 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu    lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do trzydziestu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Pekao S.A. Oddział Gryfino przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok.204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 414

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.