Prawne uregulowania normujące pracę audytu wewnętrznego

Podstawowe prawne uregulowania normujące pracę audytu wewnętrznego
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
 3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)
 4. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozwoju i Finansów poz. 28)  

Prawne uregulowania wewnętrzne normujące pracę audytu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 120.10.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2019 r.
  w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego
 2. ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2019 r.
  w sprawie Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
 3. ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2019 r.
  w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie