Cele Audytu Wewnętrznego

Głównym celem audytu wewnętrznego jest świadczenie niezależnych, obiektywnych usług zapewniających i doradczych, których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Celem audytu wewnętrznego jest pomaganie Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino w osiąganiu ich celów poprzez systematyczne podejście do oceny i doskonalenia procesów, w szczególności zarządzania ryzykiem, kierowania jednostką i kontroli.