Rejestr pism przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

    

Rejestr ten  znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 17