Wykaz nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy GRYFINO - Jednostki organizacyjne gminy.

    

    Wykaz
nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność
Gminy GRYFINO

Jednostki organizacyjne gminy.

Wartości gruntów, budynków i budowli zostały ustalone w oparciu o wartości księgowe na dzień 31.12.2002r.

Lp.

nazwa użytkownika

obręb i  
nr działki

  pow.
  działki
  w ha

wartość
gruntu
[ pln]

wartość
budynku
 [ pln]

rodzaj budynku,
budowli

 wartość 
 budowli
 [ pln ]

1. Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji
ul. Sportowa 3
obr. 5
dz. nr 3/1
0,0589 600,- 38.200,-
8.600,-
budynek gospodarczy,
budynek magazynowy,
wartości
podane
wg wyceny
szacunk.
z dn.
23.06.2003r.
dz. nr 3/4 1,0378 10.300,- 198.300,-
 133.900,-
14.000,-
budynek admi-hotelowy,
domki letniskowe ( 6 szt),
budynek toalety
obr. 3
część
dz. nr 205
0,6731   13.200,-

x

targowisko
miejskie

2.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Łużycka 12

obr. 5
dz. nr 16

 0,1016

   45.120,-

 448.737,89
135.114,69
 66.147,42

budynek administracyjny, 
bud. gospodarczy,
garaże,

 

3.

Biblioteka Publiczna
ul. Kościelna 24

obr. 3
dz. nr 202

0,0278

        300,-

   41.914,80

budynek biblioteki

 

4.

Gryfiński Dom Kultury

obr.3
dz. nr 81

0,1877

     1.900,-

46.016,90

budynek GDK

 

5.

Młodzieżowy Dom
Kultury
ul. Bol.Chrobrego 48

obr. 3
dz.nr 154/2 

 0,5682 

  56.820,-

   98.173,11 6.201,25

Budynek MDK,
pawilon (modelarnia)

 
obr. Borzym
dz. nr 32
0,0300    200,-  2.636,60 budynek świetlicy

6.

Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy
ul.Iwaszkiewicza 70

obr.5
dz.nr 70/1 

0,3808

  19.000,-

x

przystań żeglarska

 

7.

Szkoła Podstawowa 
Nr 1
ul. Łużycka 22

obr. 5
dz. nr 20 

 0,9673

  96.700,-

  808.824,65

 budynki szkoły 

 
dz. nr 171/1 0,1357 13.570,-  271.118,97 sala gimnastyczna

8.

Szkoła Podstawowa
Nr 2
ul. 9 Maja 4

obr.4
dz.nr 23 

0,8164

  81.640,-

   263.582,61

budynki szkolne

 

9.

Gimnazjum
ul. Iwaszkiewicza 70

obr. 4
dz.nr 26/10 

 1,6033

 160.330,

7.353.684,85

budynek szkoły
i  sali gimnastycznej,

 
dz. nr 544 2,2838 228.380,

x

boisko sportowe

10.

Szkoła Podstawowa
nr 4 
ul. Kościuszki 17

obr. 3
dz. nr 208/1

 0,3278

  32.780,-

 202.122,24

budynek szkoły 

 
ul. Sprzymierzonych 5 dz. nr 161
w udz. 59/100
części
0,1730 17.300,-  55.575,50 budynek szkoły

11.

Szkoła Podstawowa
w Żabnicy
ul. Długa 20

obr. Żabnica
dz. nr 126

 1,2000

  60.000,-

    192.398,-

budynek szkoły,
sala gimnastyczna,

 
 14.389,36 budynek mieszkalny

12.

Szkoła Podstawowa
w Radziszewie
ul. Szczecińska 54

obr. Radziszewo
dz. nr 154/1
dz. nr 213/1

 1,2684
0,0264

   26.840,-
 2.640,-

  252.925,50
7.213,67

budynek szkoły,
sala gimnastyczna

 

13.

Szkoła Podstawowa
w Chwarstnicy
ul. Gryfińska

obr.
Chwarstnica
dz. nr 271 

 0,7800

   78.000,-

    79.486,50

budynek szkoły,
sanitariaty,
magazyn,

 
obr. Borzym
dz. nr 53/1
0,7200 72.000,-   77.645,36 budynek szkoły
i przedszkola,
gospodarczy,
 16.151,86 bud. mieszkalny

14.

Szkoła Podstawowa
w Gardnie
ul. Niepodległości 1

obr.Gardno
dz. nr 10 

0,7524 

   70.000,-

 610.245,45

budynek szkoły
garaże,

 
dz. nr 7   1,2733 127.330,- 1.568.543,61 sala gimnastyczna

  x

boisko sportowe,
obr. Wełtyń
dz. nr 180/1
0,0155 1.000,-  7.213,67 sala gimnastyczna

15.

Przedszkole Nr 1
w Gryfinie
ul. Wojska Polskiego 11

obr. 4
dz. nr 3

0,1786

    1.600,-

   349.515,95

budynek przedszkola

 
dz. nr 22 0,1588 1.400,-

x

plac zabaw,
ogrodzenie

16.

Przedszkole Nr 2
w Gryfinie,
ul. Krzywoustego 5

obr. 3
dz. nr 186

 0,3936

    3.800,-

  184.571,95

budynek przedszkola

 

17.

Przedszkole Nr 3
w Gryfinie
ul. Krasińskiego 29

obr. 4
dz. nr 46

 0,4856

   2.600,-

  105.140,74 x

budynek przedszkola,
ogrodzenie

 

18.

Przedszkole Nr 4
w Gryfinie,
ul. Łużycka

obr. 5
dz. nr 172

 0,5356

   4.800,-

  227.795,96

 budynek przedszkola

 

19.

Przedszkole Nr 5
w Gryfinie
ul. Żeromskiego 12

obr. 4
dz. nr 91/4

0,6685

   6.200,-

 342.430,16
x

budynek przedszkola,
ogrodzenie

 

20.

Urząd Miasta i Gminy
w Gryfinie,
ul. 1 Maja 16

obr. 3
dz. nr 165

 0,1232

   2.400,-

925.000,-
4.168,- 

budynek biurowy,
garaże

 

21.

Biblioteka Publiczna

obr. Pniewo
dz. nr 600/8

 0,1063

      532,-

    28.774,-

 budynek biblioteki,
ogrodzenie,

2.385,50

 9.609,56 budynek gospod.

22.

Biblioteka Publiczna

obr.
Chwarstnica
dz. nr 174/3

0,0800

       400,-

      4.814,30

budyn. biblioteki

 

23.

Biblioteka Publiczna

obr. Wełtyń
dz. nr 393/2

0,1378

       850,-

   151.075,70

 budyn. biblioteki