Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego

    

     Rejestr ten  znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 17