Plan pracy na 2005 r.

Plan pracy na 2005 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/400/04
Rady Miejskiej w Gryfinie

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2005 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 r.
 2. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

LUTY

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2004 r. obejmująca kontrolę działalności w 2004 r. Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino „Laguna”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

MARZEC

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

MAJ

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Ocena schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino– badanie wzrostu zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

CZERWIEC

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

LIPIEC – SIERPIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2005/2006.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

LISTOPAD

 1. Ocena projektu budżetu gminy na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn