Plan pracy na 2007 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR III/21/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2007 rok.
Styczeń

 1. Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  i gimnazjum na terenie gminy Gryfino - skala zjawiska, zapobieganie i pomoc w tym  zakresie.
 2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Luty
 1. Analiza i ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych dotowanych w 2006 roku  i założenia na 2007 rok.
 2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Marzec
 1. Zapoznanie się z sytuacją szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Kwiecień
 1. Zapoznanie się z warunkami, funkcjonowaniem i zapotrzebowaniem na miejsca  w gryfińskich przedszkolach.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Maj
 1. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście i gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Czerwiec
 1. Organizacja wypoczynku letniego w okresie „Wakacji - 2007”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Lipiec
 1. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.
 2. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego - współpraca Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia Ratunkowego.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Sierpień
 1. Stan przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Wrzesień
 1. Informacja nt. pozyskiwania funduszy europejskich przez Gminę Gryfino od daty akcesji  z Unią Europejską.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Październik
 1. Informacja nt. działalności i przestawienie potrzeb organizacji pozarządowej Polskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.
Listopad
 1. Informacja nt. działalności organizacji pozarządowych (PCK, TPD, CARITAS, Liga  Ochrony Przyrody, Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, Stowarzyszenie  Wokalne RES MUSICA, Kombatanci, Sybiracy itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Grudzień
 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2008 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 

Przewodnicząca Komisji
Wanda Kmieciak