Plan pracy na 2007 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR III/21/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.

 

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2007 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2006 r.
 2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 3. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa)
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne.

Luty

 1. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ekonomiczno – finansowym za 2006 r. oraz bieżącą sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego „Laguna”.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Maj

 1. Wysłuchanie informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego dla potencjalnych kandydatów (inwestorów) na terenie gminy (numery działek gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Informacja Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno –finansowych za 2006 r. oraz bieżąca sytuacja spółki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Informacja Zarządów spółek GTBS i PEC o sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2006 r. oraz bieżąca sytuacja gospodarcza spółek.
 2. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na temat przygotowania do „Żniw 2007’ i skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za  I półrocze 2006 r. w działach 801, 854, 921 i 926.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na  2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2008 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2007 r.  i zadań wynikających z WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008 r. oraz planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2008 – wypracowanie wniosków  z uwzględnieniem realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2006  roku.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Namieciński