Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2006 r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.