Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
1 grudnia 2006 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2007.

III. Sprawy organizacyjne.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.