Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
8 grudnia 2006 r. o godz. 1200
 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.

III. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.