Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia  2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Różański Stanisław obecny obecny
6. Sanecki Marek obecny obecny
7. Szabałkin Maciej obecny obecny