Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Ireneusz Sochaj

obecny obecny
2. Elżbieta  Kasprzyk obecna obecna
3. Maciej Szabałkin nieobecny nieobecny
4. Kazimierz Fischbach obecny obecny
5. Andrzej Kułdosz obecny obecny