Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 12 marca 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.   Wanda Kmieciak obecna obecna
2.   Rafał Guga obecny obecny
3.   Marek Sanecki obecny obecny
4.   Janusz Skrzypiński obecny obecny
5.   Janina Nikitińska obecna obecna
6.   Tadeusz Figas obecny obecny
7.   Magdalena  Chmura - Nycz obecna obecna
8.   Lidia Karzyńska - Karpierz obecna obecna
9.   Eugeniusz Robak obecny obecny