Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
23 lutego 2007 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się ze sprawą realizacji schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.

III. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

IV. Kontrola zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.