Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23 lutego  2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek nieobecny nieobecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Różański Stanisław obecny obecny
6. Sanecki Marek obecny obecny