Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
19 stycznia 2007 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

III. Zapoznanie się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli RIO  i Wojewody za lata 2004 – 2006.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.