Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 5 stycznia  2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek nieobecny nieobecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Różański Stanisław obecny obecny
6. Sanecki Marek obecny obecny
7. Szabałkin Maciej nieobecny nieobecny