Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Wykonanie sieci wraz z przyłączami do studzienek wodomierzowych w miejscowości Wirów, gmina Gryfino"