Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:"Dostawę wyposażenia kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino"