Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód etap I –Kwatera 2A”