UCHWAŁA Nr III/40/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok

UCHWAŁA Nr III/40/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok