UCHWAŁA NR XVI/240/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XVI/240/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.