UCHWAŁA NR XIV/040/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gryfino w 2007r. oraz o prawidłowości zaączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego,

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XIV/040/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE [629051 bajtów]