Rok 2007

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Ogłaszenie przetargu ustnego, nieograniczonego na dzienną stawkę czynszu netto, za dzierżawę 3 stoisk handlowych przeznaczonych na sprzedaż 17 - 23.12.2007 r choinek, ryb i innego asortymentu świątec   2007-11-15   Nie 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont zaplecza socjalno-kuchennego i wymiana podłóg w budynku świetlicy wiejskiej w Sobieradzu”   2007-11-15   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych i gminnych na osiedlu Górny Taras w Gryfinie”   2007-09-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Z. Krasińskiego 85-95 i ul. T. Kościuszki 11-13 w Gryfinie   2007-09-05   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”   2007-09-03   Tak 
Gmina Gryfina ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   2007-06-27   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   2007-06-18   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Udzielenie kredytu na finansowanie kosztów zadania pn. „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska”.   2007-06-15   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:„Budowa ściany oporowej celem wzmocnienia skarpy drogi w m. Steklno, gmina Gryfino”   2007-06-06   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont i wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 ”   2007-06-06   Tak 
Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na: dostawę i montaż: SPRZĘTU KINOTECHNICZNEGO W KABINIE PROJEKCYJNEJ I SALI KINA „GRYF”   2007-05-29   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie   2007-05-22   Nie 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”   2007-05-09   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie – EUROBOISKO”   2007-03-20   Tak 
Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe w Gryfinie, na obiektach sportowych, przy ul. Sportowej, na działalność han   2007-03-14   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont i częściowa przebudowa wewnętrznej drogi w Gryfinie - ul. Marii Konopnickiej”   2007-03-14   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie – EUROBOISKO”   2007-03-08   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas rozbudowy Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód etap I kwatera 2A”   2007-02-02   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji wodnej p. poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie ”   2007-01-10   Tak