Wykazy udzielonych ulg
Data ogłoszenia Tytuł
2023-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2022. (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.)  
2022-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2021. (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)  
2021-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2020. (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)  
2020-07-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  
2019-06-04   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  
2017-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku  
2017-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  
2016-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku  
2016-06-01   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
2012-09-07   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej  
2011-04-22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej  
2011-04-22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2009 udzielono pomocy publicznej  
2011-04-22   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 udzielono pomocy publicznej  
2011-04-22   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2010 roku  
2011-04-22   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2009 roku  
2009-06-26   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych w 2008 roku  
2008-05-16   Sprawozdanie dotyczące umorzenia należności podatkowych w 2007 roku  
2007-06-12   Sprawozdanie dotyczące umorzenia należności podatkowych w 2006 roku  
2007-06-12   Sprawozdanie dotyczące ulg podatkowych i niepodatkowych w 2006 roku  
2005-12-26   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2005 udzielono pomocy publicznej  
2005-12-26   Wykaz osób fizycznych,osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległości podatkowe w roku 2005.  
2005-12-26   Wykaz osób fizycznych,osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległości niepodatkowe w roku 2005.  
2005-07-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika w I półroczu 2005 roku.  
2005-04-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2005-02-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł.  
2004-07-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym do w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł. z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2004-04-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców , którym do w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2004r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.  
2004-01-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) przedstawia wykaz przedsiębiorców , którym do w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. umorzył zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100 zł z uwagi na ważny interes publiczny i ważny interes podatnika.