Obowiązujące stawki czynszu najmu i dzierżawy

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino