Kontrola w zakresie realizacji projektu "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Kontrola postępoania o udzielenie zamówienia publicznego dla działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - projekt  "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwarsnicy". Kontrola była przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie w  dniach 31.08.2006r. - 9.10.2006r.

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli