Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.   Wanda Kmieciak obecna obecna
2.   Rafał Guga obecny obecny
3.   Janina Nikitińska obecny obecny
4.   Lidia Karzyńska - Karpierz obecny obecny
5.   Magdalena  Chmura - Nycz nieobecna nieobecna
6.   Tadeusz Figas obecny obecny
7.   Janusz Skrzypiński obecna obecna
8.   Marek Sanecki obecna obecna
9.   Eugeniusz Robak obecny obecny