Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Ireneusz Sochaj

obecny obecny
2. Elżbieta  Kasprzyk obecna obecna
3. Andrzej Kułdosz obecny obecny
4. Kazimierz Fischbach obecny obecny
5. Zbigniew Kozakiewicz obecny obecny