Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Gryfino za rok 2006

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o  regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.),  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła w okresie od 6 marca 2007 r. do  4 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Gryfino za 2006r.


W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli.