Kontrola wykonania budżetu gminy w zakresie jego powiązań z budżetem państwa przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie.

    

Na podstawie art. 2 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  kontrolę wykonania budżetu gminy w zakresie jego powiązań z budżetem państwa.

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli