Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzona w dniu 15 grudnia 2005 roku przez Archiwum Państwowego w Szczecinie

    

W dniu 15 grudnia 2005 roku pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie na podstawie art. 21 ust. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.) przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli