Kontrola kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003- 2005 (I półrocze) przeprowadzona w dniach od 12 września 2005 roku do 31 października 2005 roku przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie.

    

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie art. 2 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), skontrolowała Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003- 2005 (I półrocze)

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli