Kontrola prowadzenia rejestru wyborców oraz jego zgodności z ewidencją ludności przeprowadzona w dnu 22 czerwca 2005r. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

    

W dnu 22 czerwca 2005r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę prowadzenia rejestru wyborców oraz jego zgodności z ewidencją ludności

W związku z powyższym publikujemy protokół z kontroli

    
Lista załączników:
1 PROTOKÓŁ Z KONTROLI [633693 bajtów]